Försäkra dig mot dolda fel – för en tryggare bostadsaffär

Försäkra dig om att göra en trygg bostadsaffär

Oavsett om du ska köpa eller sälja din bostad är det för de flesta en av de största affärer och viktigaste händelser som sker i livet. 

När du har sålt ditt hus är du ansvarig för dolda fel i fastigheten i hela tio år. Även om du inte hade en aning om felet, kan den nya ägaren ha rätt till ersättning med stora belopp. Dolda fel kan vara allt från stora fel som konstruktionsfel eller mindre som mögel och skadedjur.

Med vår dolda fel-försäkring vänder sig köparen direkt till oss och du slipper oroa dig för oönskade samtal från köparen, oväntade utgifter för en bostad du inte längre bor i eller rättsliga tvister.

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det är en trygghet även för dig att det finns en försäkring tecknad då det annars kan hända att säljaren inte har några pengar att ersätta dig med.

En dolda fel-försäkring är en trygghet för både köpare och säljare.

Du kan teckna en dolda fel-försäkring om

  • Försäkringen tecknas senast på tillträdesdagen.
  • Fastigheten är belägen i Sverige och är avsedd att vara en privatbostad eller fritidshus.
  • Säljaren är en privatperson eller dödsbo. Efter särskilt godkännande från försäkringsbolaget kan även vissa andra juridiska personer teckna försäkringen.
  • Om du önskar boka besiktning via OBM Gruppen kontakta oss på Telefonnummer 08-591 211 80, eller via obmgruppen.se

SkandiaMäklarna Försäkrad SAFE och SkandiaMäklarna Besiktigad & Försäkrad PREMIUM

Det finns två försäkringsnivåer på dolda fel-försäkringen. Dels SkandiaMäklarna Besiktigad & Försäkrad PREMIUM, som endast kan bokas av din mäklare via mäklarsystemet tillsammans med beställningen av besiktningen. Sedan finns SkandiaMäklarna Försäkrad SAFE som du kan ansöka om i nedan formulär.

SKANDIA­MÄKLARNA FÖRSÄKRAD SAFE SKANDIA­MÄKLARNA BESIKTIGAD & FÖRSÄKRAD PREMIUM
Högsta ersättningsbelopp 1 000 000 kr. Högsta ersättningsbelopp 1 500 000 kr.
Beloppsbegränsningar - övriga beloppsbegränsningar inom högsta ersättningsbeloppet.
• skäliga merkostnader max 50 000 kronor.
• skada på växtlighet och tomtmark i samband med åtgärdande av skada på byggnad max 50 000 kronor.
• skada på garage, carport, uterum samt altan max 100 000 kronor.
• skada på komplementsbyggnader max 100 000 kronor.
• skada på annan utanpåliggande konstruktion i anslutning till markplan max 50 000 kronor.
Beloppsbegränsningar - övriga beloppsbegränsningar inom högsta ersättningsbeloppet.
• skäliga merkostnader max 50 000 kronor.
• skada på växtlighet och tomtmark i samband med åtgärdande av skada på byggnad max 50 000 kronor.
• skada på garage, carport, uterum samt altan max 100 000 kronor.
• skada på komplementsbyggnader max 100 000 kronor.
• skada på annan utanpåliggande konstruktion i anslutning till markplan max 50 000 kronor.
Försäkringen gäller inte för krav understigande 10 000 kr. Försäkringen gäller inte för krav understigande 10 000 kr.
Gäller utan självrisk. Gäller utan självrisk.
Försäkringstiden är 10 år för dolda-fel försäkringen från tillträdesdatum, respektive 6 månader för skyddet för självrisk- och åldersavdragsersättningen. Försäkringstiden är 10 år för dolda-fel försäkringen från tillträdesdatum, respektive 6 månader för skyddet för självrisk- och åldersavdragsersättningen.
Omfattar besiktigad huvudbyggnad inklusive vidbyggt garage eller carport samt besiktigade komplementbyggnader (inte ekonomibyggnader). Omfattar besiktigad huvudbyggnad inklusive vidbyggt garage eller carport samt besiktigade komplementbyggnader (inte ekonomibyggnader).
Omfattar installationer av el, vatten och avlopp. Omfattar installationer av el, vatten och avlopp.
Besiktning av OBM Gruppen ska vara utförd senast 12 månader innan försäkring tecknas. Besiktning av OBM Gruppen ska vara utförd senast 12 månader innan försäkring tecknas.
Försäkringen omfattar även ett skydd i form av en självrisk- och åldersavdragsersättning för vitvara och värmepump. Försäkringen lämnar ersättning för den självrisk och det åldersavdrag som säljare eller köpare drabbats av vid skada på vitvara eller värmepump, under förutsättning att det ersatts ur säljarens eller köparens villa- eller fritidshusförsäkring. Högsta ersättningsbelopp, oavsett antal skador, är 40 000 kronor. Försäkringen omfattar även ett skydd i form av en självrisk- och åldersavdragsersättning för vitvara och värmepump. Försäkringen lämnar ersättning för den självrisk och det åldersavdrag som säljare eller köpare drabbats av vid skada på vitvara eller värmepump, under förutsättning att det ersatts ur säljarens eller köparens villa- eller fritidshusförsäkring. Högsta ersättningsbelopp, oavsett antal skador, är 40 000 kronor.
Engångspremie för 10 år: 8 350 kr. Engångspremie för 10 år: 9 750 kr.

Skicka in din ansökan

Här nedan fyller du i dina uppgifter för att teckna vår dolda-fel-försäkring.

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Fastighet

Mäklare

Annan betalare

Hidden

Skicka även in tillträdesdagen till oss när detta datum är bestämt. Det gör du under ”Anmäl tillträdesdag” här på sidan.

OBM-gruppen

OBM Gruppen är en rikstäckande organisation som utför besiktningstjänster. Deras uppdrag består i huvudsak utav överlåtelsebesiktningar (husbesiktningar) och energideklarationer.

SkandiaMäklarna har ett samarbete med FUAB och OBM Gruppen och erbjuder i samverkan tjänster inom besiktningstjänster och Dolda fel-försäkringar i samband med försäljning av fastigheter i Sverige.

SkandiaMäklarna Besiktigad & Försäkrad PREMIUM

SkandiaMäklarna Försäkrad SAFE

Vanliga frågor och svar

Skador

Försäkringsgivare:
Länsförsäkringar

Anmäl tillträdesdag

Det är mycket viktigt för försäkringens giltighet att du meddelar FUAB tillträdesdag så snart du vet om den.

*” anger obligatoriska fält

ÅÅÅÅ streck MM streck DD