Gruppförsäkring

Vi strävar efter att leverera försäkringsupplevelser som överträffar förväntningarna och gör en genuin skillnad genom hela ledet. Ett helhetskoncept med en skräddarsydd gruppförsäkring, uppbyggd och profilerad efter just era behov.

Hur en gruppförsäkring stärker ert varumärke, ökar lönsamheten och bygger en långvarig kundlojalitet

Som Nordens enda renodlade förmedlare av gruppförsäkringar har vi en unik expertis av att ta fram försäkringsprodukter som stärker våra partners kärnerbjudanden och skapar en trygghet för slutkunden. Vi jobbar långsiktigt med att bygga en starkare kundlojalitet och lönsamhet för er som verksamhet.

Genom att lära känna er målgrupp på djupet kan vi ta fram försäkringar anpassade efter just deras egenskaper, vanor och behov. Vad tycker och känner målgruppen? Varför vill de ha produkten? En gruppförsäkring är tacksamt lättanpassad – oavsett förutsättningarna så kan vi på ett effektivt och kreativt sätt ta fram en lösning som både möter och överträffar de förväntningar som finns. På så sätt kan man vinna nya kunder, förlänga livslängden och öka kundlojaliteten hos de befintliga kunderna samt minska kundtappet.

Att hålla kvar befintliga kunder är mer lönsamt än att hitta nya. Forskning visar att engagerade kunder:

  • köper 90% oftare
  • spenderar 60% mer per transaktion
  • skapar 23% högre lönsamhet än snittkunden
  • är 7 gånger mer sannolika
    att nappa på erbjudanden.

Ett exempel på en anpassad gruppförsäkring:
En olycksfallsförsäkring åt ett drivmedelsbolag i bilbranschen

En olycksfallsförsäkring är både nödvändig och viktig – men har också en tendens att vara intetsägande och kanske inte det mest intressanta rent kommunikativt. Genom att skräddarsy försäkringen efter målgruppen kan vi göra den mer relevant och skapa förutsättningarna för en långsiktig kundrelation med hög kundlojalitet.

Paketeringen av en gruppförsäkring för ett drivmedelsbolag kan alltså låta något åt detta hållet:

”Om du tankar för över 100 liter denna månad, så bjuder vi på en olycksfallsförsäkring för dig och din familj. Om olyckan sker i bil utgår dubbla kapitalbeloppet.”

Här har vi genast gjort försäkringen relevant till branschen och företagets målgrupp, men har också skapat en uppmaning för kunden att tanka mer hos just detta drivmedelsbolaget. Vi har nu lagt grunden för ett beteende som bygger kundlojalitet – och en lojal kund är en mer lönsam kund.

Kontakta oss idag för att se hur vi tillsammans kan ta fram en unik lösning för just er!

Ge dina medlemmar, kunder eller anställda bra medlemsförmåner – försäkringar är den viktigaste förmånen och anledningen till medlemskap.

Förmåner

Ge dina medlemmar, kunder och anställda bra förmåner – försäkringar är en av de viktigaste förmånerna.

Lojalitet

Försäkringar skapar lojalitet och är för många en viktig förmån. En reell faktor i val av arbetsgivare, leverantör och medlemskap i en organisation. 

Trygghet

Att använda försäkringar för att förstärka ett erbjudande gör att tryggheten förknippas med organisationens eller företagets varumärke.

Vill ni öka er lönsamhet, bygga långsiktig kundlojalitet och stärka ert varumärke på marknaden?

Kontakta oss!