FUAB – en försäkringsförmedlare med renodlat fokus på gruppförsäkringar

Vi vill påstå att vi inte riktigt är som alla andra. Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) är Nordens enda försäkringsförmedlare med renodlat fokus på gruppförsäkringar. Vi utvecklar, förmedlar och hanterar försäkringspaket för organisationer och företag i Norden. Många av våra försäkringsförmedlare har över 30 år i branschen bakom sig och vet vad som krävs för en lyckad försäkringsprodukt. Som en nischad och stark aktör på marknaden kan vi erbjuda anpassade lösningar och fortfarande värdesätta den personliga kontakten.

Så här skapar vi mervärde

Låt oss presentera de fem stegen i vårt arbetssätt. Fem viktiga steg som visar vad vi gör för att skapa mervärde för er, era kunder och medlemmar.

Vi levererar unika kundvärden

  • Vårt fokus ligger i att ta fram försäkringsrelaterade mervärden som stärker relationen mellan er och era kunder/medlemmar.
  • Vi tar fram lösningar utefter just er målgrupps vanor och behov för en relevant och konkurrenskraftig produkt. Läs mer om våra gruppförsäkringar

Skapar konkurrensfördelar genom innovation

  • Vi har ett starkt engagemang för nya idéer och lösningar.
  • Vi är en stark aktör på marknaden med stor förhandlingskraft.

Vi lever som vi lär

  • Era behov driver vår utveckling framåt – vi strävar efter att utvecklas med er.
  • Vi har en öppen och ärlig dialog om vårt samarbete och vad det skapar för mervärde för er.

Vi skapar rätt team

  • Vi sätter samman ett dedikerat team med rätt kompetenser för er.
  • Våra försäkringsförmedlarehar kunskap om och tillgång till den för er bästa försäkringsmarknaden.

Affärsmannaskap

  • Vi är alltid transparanta i vår kommunikation med er och upprätthåller en god affärsmoral.
  • Det är viktigt för oss att leverera bästa möjliga service och att tillhandahålla den bästa expertisen för er och era kunder och medlemmar.

Hur vi gör? Det vill vi hellre berätta om på tu man hand. Hör av er till oss så berättar vi mer detaljerat om hur vi gör för att skapa mervärde åt ert företag eller organisation.