VEM HAR NYTTA AV VÅRA FÖRSÄKRINGSPROGRAM?

Försäkringarna är de lösningar vi använder för att bygga lojalitet och skapa extra intäkter. Vi utgår från befintliga försäkringsprodukter men anpassar dem efter respektive samarbetspartners målgrupper och deras behov. Det finns flera nyttor du kan uppnå genom att skapa ett försäkringsprogram för era kunder, medlemmar och anställda.

Förmåner för kunder, medlemmar och anställda

Det finns givetvis skillnader mellan affärsdrivande verksamheter och ideella organisationer, branschorgan och fackförbund. För ett företag handlar försäkringsprogrammen som ovan nämnts om att skapa lojalitet och extra intäkter. För de ideella organisationerna handlar försäkringarna istället om att kunna ge sina medlemmar bra medlemsförmåner. Ofta är försäkringar den tveklöst viktigaste förmånen och huvudanledningen till medlemskap. Därför lyfts försäkringar fram som en attraktiv förmån och blir då, även i verkligheten, ett verktyg som skapar lojalitet hos medlemmarna.

Vi arbetar med flera tjänster och verktyg som måste vara på plats för att försäkringsprogrammen skall bli framgångsrika.

Lojalitet

Försäkringar skapar lojalitet genom att förmedla ett tydligt värde för individen, vilket gör kärnerbjudandet ännu mer intressant. För många branschorganisationer och fackförbund är medlemsförsäkringarna ofta en av de huvudsakliga medlemsnyttorna, ett av de viktigaste skälen till att över huvud taget vara medlem.

Det handlar om att paketera och anpassa försäkringarna efter målgruppen. Genom att göra detta på ett tydligt, relevant och kreativt sätt kan man vinna nya medlemmar, öka merförsäljning och korsförsäljning samt få medlemmen att vara medlem under en längre period. Om jag avslutar mitt medlemskap mister jag ju också försäkringen!

Trygghet

Alla människor vill känna sig trygga, det är ett mänskligt basbehov. Försäkringar skapar trygghet. Att använda försäkringar för att förstärka ett kärnerbjudande gör att tryggheten förknippas med företagets eller kundens varumärke. Kunderna känner sig tryggare och just känslan av trygghet är viktig då vi människor ofta fattar emotionella beslut som vi efteråt försöker förklara rationellt. Vi fattar sällan helt rationella beslut, även om vi gärna vill tro det, därför är det känslan av trygghet vi eftersträvar.

Affärsstöd

För att smidigt kunna kommunicera med slutkunder krävs en väl fungerande administration, kundservice och ett systemstöd. Våra kunder kräver olika grader av interaktivitet och vissa projekt är mer komplexa än andra.

Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av försäkringsprogram – från flera av världens största försäkringsprogram till små lokala. Vi investerar regelbundet i effektiva IT-system och har en mycket kostnadseffektiv administration.

Vi erbjuder även anpassad försäljning mot slutkunderna – som kan vara dina medlemmar, anställda eller kunder. Försäljningen anpassas efter de behov som finns. Det kan till exempel vara välkomstsamtal, merförsäljning, korsförsäljning eller försäljning för att motverka att kunderna försvinner.

Extra intäktskälla

Utöver en ökad lojalitet som indirekt genererar ökade intäkter, utgör ett försäkringsprogram en direkt intäktskälla för organisationen. Företag är vinstdrivande varför det för dem är naturligt, men medlemsorganisationer har dock ofta andra syften. En extra intäktskälla för dem syftar istället till att kunna täcka kostnader för administration och de omkostnader som krävs för att sköta medlemsförmånerna på ett professionellt sätt.

Försäkringsprodukter

Försäkringarna är de lösningar vi använder för att bygga lojalitet och skapa extra intäkter. Vi utgår från befintliga försäkringsprodukter men anpassar dem efter respektive samarbetspartners målgrupper och deras behov. Vi vill ju inte att slutkunden skall erbjudas en produkt som erbjuds överallt och till vem som helst.

Försäkring är en gammal bransch och det finns få riktigt nya produkter på marknaden, men det handlar om att anpassa försäkringen och att paketera den så att den blir attraktiv och unik för respektive målgrupp.

Vi är duktiga på att skapa försäkringslösningar, men den riktiga magin uppstår först när den kombineras med din kännedom om era kunders reella behov och förväntningar. Så, tillsammans har vi allt som behövs för att utveckla ett försäkringsprogram som dina kunder uppskattar – rätt produkt, vid rätt tillfälle och till rätt kostnad.

Varför gruppförsäkring med FUAB?

Vi kan gruppförsäkringar – kanske mer än någon annan. Som Nordens enda renodlade förmedlare av den här typen av lösningar så har vi en gedigen erfarenhet som är svårmatchad. Vi erbjuder ett starkt helhetskoncept där vi följer och hjälper er att utvecklas kontinuerligt genom alla steg, anpassat efter era unika behov. Vi erbjuder alla de stödfunktioner ni behöver för att er produkt ska gå så bra som möjligt, så som administration, marknadsföring, försäljning och skadereglering.

Vi vill göra skillnad – för er, för era kunder och för era medlemmar. Skicka ett mail till oss så hör vi av oss för en kravlös första kontakt!

VÅRA PROGRAM PASSAR ERA KUNDER, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Försäkringarna är de lösningar vi använder för att bygga lojalitet och skapa extra intäkter. Vi utgår från befintliga försäkrings­produkter men anpassar dem efter respektive samarbets­partners målgrupper och deras behov.