Gruppförsäkring som anställningsförmån

Vi hjälper företag att ge sina anställda riktigt förmånligt försäkringsskydd till en låg kostnad. Bra försäkringsskydd för anställda och deras familjer är en viktig och uppskattad personalförmån och erbjudandet hjälper er som arbetsgivare att både rekrytera och behålla er personal.

Respektive anställd väljer själv vilka försäkringar de vill omfattas av och betalar ofta försäkringarna själv.

Tillsammans med er anpassar vi försäkringserbjudandets innehåll och handlar upp bästa pris och försäkringsvillkor på marknaden. Därefter hanterar vi all administration kring försäkringarna och vår kundservice hjälper er personal om de har frågor.

Vanliga försäkringar för anställda;

Sjukvårdsförsäkring – Ger snabb vård och av rätt specialist

Livförsäkring – Kompletterande dödsfallsskydd, till förmån för den anställdes familj

Olycksfallsförsäkring – Ersättning vid olycksfall som leder till bestående invaliditet

Barnförsäkring – Ersättning vid sjukdom eller olycksfall som leder till bestående invaliditet och Ekonomisk ersättning som lönekompensation vid sjukdomsvård

Sjukförsäkring – Förbättrad lönekompensation vid långtidssjukskrivning

VÅRA PROGRAM PASSAR ERA KUNDER, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Försäkringarna är de lösningar vi använder för att bygga lojalitet och skapa extra intäkter. Vi utgår från befintliga försäkrings­produkter men anpassar dem efter respektive samarbets­partners målgrupper och deras behov.