Gruppförsäkring som kundförmån

Försäkringar lämpar sig utmärkt för att förstärka kundens upplevelse vid köp av en vara eller tjänst. Ofta finns en osäkerhet kring betalningsåtaganden, produktens livslängd, att bli bestulen eller att produkten skadas av eld eller vatten. Listan kan göras lång, men med en anpassad försäkring är era kunder skyddade även om oturen skulle vara framme, vilket förstås både är en uppskattad förmån och starkt lojalitetsskapande.

Försäkringen kan ingå i varan/tjänstens pris, erbjudas mot en tilläggskostnad eller marknadsföras i kombination av dessa.

VÅRA PROGRAM PASSAR ERA KUNDER, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Försäkringarna är de lösningar vi använder för att bygga lojalitet och skapa extra intäkter. Vi utgår från befintliga försäkrings­produkter men anpassar dem efter respektive samarbets­partners målgrupper och deras behov.