GRUPPFÖRSÄKRING FÖR MEDLEMSORGANISATIONER

Ofta är försäkringar den viktigaste förmånen för olika typer av medlemsorganisationer och huvudanledningen till ett medlemskap. Vi hjälper er att särskilja er organisation från mängden genom att erbjuda unika och konkurrenskraftiga förmåner. Undersökningar visar att en försäkring innebär att en medlem stannar i 5-6 år längre än utan. Den här extra direkta inkomstkällan bidrar till att täcka kostnader för administration och omkostnader för att sköta medlemsförmåner på ett professionellt sätt.

GRUPPFÖRSÄKRING FÖR MEDLEMSORGANISATIONER

Ofta är försäkringar den viktigaste förmånen för olika typer av medlemsorganisationer och huvudanledningen till ett medlemskap. Vi hjälper er att särskilja er organisation från mängden genom att erbjuda unika och konkurrenskraftiga förmåner. Undersökningar visar att en försäkring innebär att en medlem stannar i 5-6 år längre än utan. Den här extra direkta inkomstkällan bidrar till att täcka kostnader för administration och omkostnader för att sköta medlemsförmåner på ett professionellt sätt.

VÅRA PROGRAM PASSAR ERA KUNDER, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Försäkringarna är de lösningar vi använder för att bygga lojalitet och skapa extra intäkter. Vi utgår från befintliga försäkrings­produkter men anpassar dem efter respektive samarbets­partners målgrupper och deras behov.