FUABs behandling av personuppgifter

Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) är en försäkringsförmedlare som utvecklar, förmedlar och hanterar gruppförsäkringar för organisationer och företag i Norden. Vi på FUAB värnar om alla människors personliga integritet. Vårt löfte till dig som, partner, medlem eller kund till någon av våra partners, är att du alltid ska kunna känna dig fullständigt trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Du ska veta att vi hanterar dem med största omsorg.

Läs mer om FUABs behandling av personuppgifter genom att ladda ner FUAB:s integritetspolicy här.

Vårt Dataskyddsombud är Pia Bordier, kontakta henne här.