Försäkringsförmedlare med renodlat fokus på Gruppförsäkringar i Norden

Vi hjälper organisationer och företag att skapa lojalitet, tillföra mervärden och öka försäljningen.

VARFÖR SKAPA ETT FÖRSÄKRINGSPROGRAM?

Det finns flera nyttor du kan uppnå genom att skapa ett försäkringsprogram för era kunder, medlemmar och anställda.

Förmåner

Ge dina medlemmar, kunder och anställda bra förmåner – försäkringar är en av de viktigaste förmånerna.

Lojalitet

Försäkringar skapar lojalitet och är för många en viktig förmån. En reell faktor i val av arbetsgivare, leverantör och medlemskap i en organisation. 

Trygghet

Att använda försäkringar för att förstärka ett erbjudande gör att tryggheten förknippas med organisationens eller företagets varumärke.

Våra försäkringslösningar gör skillnad

För företag, fackföreningar, medlemsförbund – alla verksamheter med ett behov av ett erbjuda gruppen ett anpassat och prisvärt skydd – gör våra försäkringar skillnad.

En gruppförsäkring är ett av de främsta medlen för en konkurrenskraftig närvaro, en förmån som ofta är den avgörande faktorn vid köp eller medlemskap. Vi är stolta över att kunna leverera en produkt som inte bara genererar en direkt extra inkomstkälla utan också skapar trygghet och en starkare kundlojalitet.

FUAB utgår från ett helhetskoncept där vi bygger upp ett långsiktigt samarbete tillsammans. Vi erbjuder de stödfunktioner som behövs för att avlasta, effektivisera och leverera er produkt på bästa vis till slutkunden.

Hör av dig till oss så berättar vi vad vi kan göra för just din verksamhet!

Öka er lönsamhet med en skräddarsydd gruppförsäkring

Er målgrupp har unika förutsättningar och krav. Vi analyserar och lär känna den för att kunna paketera en lösning som hittar hem och genererar ett mervärde genom hela ledet. Läs mer om hur vi paketerar och profilerar våra försäkringspaketet efter era behov.

En unik aktör

FUAB jobbar enbart med gruppförsäkringar, och har gjort så i många år. Vi är idag den enda renodlade gruppförsäkringsförmedlaren i Norden, och vill påstå att vi är bäst på det vi gör. Läs mer om vårt arbetssätt och det vi gör för att skapa värde för er.

VÅRA PROGRAM PASSAR ERA KUNDER, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Försäkringarna är de lösningar vi använder för att bygga lojalitet och skapa extra intäkter. Vi utgår från befintliga försäkrings­produkter men anpassar dem efter respektive samarbets­partners målgrupper och deras behov.