Försäkra dig mot dolda fel – för en tryggare bostadsaffär

Försäkra dig om att göra en trygg bostadsaffär

Oavsett om du ska köpa eller sälja din bostad är det för de flesta en av de största affärer och viktigaste händelser som sker i livet. 

När du har sålt ditt hus är du ansvarig för dolda fel i fastigheten i hela tio år. Även om du inte hade en aning om felet, kan den nya ägaren ha rätt till ersättning med stora belopp. Dolda fel kan vara allt från stora fel som konstruktionsfel eller mindre som mögel och skadedjur.

Med vår dolda fel-försäkring MOHV SAFE Gold/Silver vänder sig köparen direkt till oss och du slipper oroa dig för oönskade samtal från köparen, oväntade utgifter för en bostad du inte längre bor i eller rättsliga tvister.

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det är en trygghet även för dig att det finns en försäkring tecknad då det annars kan hända att säljaren inte har några pengar att ersätta dig med.

En dolda fel-försäkring är en trygghet för både köpare och säljare.

Du kan teckna en dolda fel-försäkring om

  • Försäkringen tecknas senast på tillträdesdagen.
  • Försäkringen tecknas av säljaren av bostadsbyggnad som innehåller en- eller tvåfamiljsbostad belägen i Sverige.
  • Säljaren kan vara privatperson, dödsbo eller annan juridisk person.

Försäkringen kan dock ej tecknas

  • Vid försäljning av nybyggnation. Med nybyggnation menas alla hus där det är mindre än 24 månader mellan slutbesked erhållits och datum för bindande köpekontrakt.
  • Av företag som bedriver verksamhet inom köp och försäljning av fastigheter.
  • Av privatperson som utfört byggnation eller renovering i syfte att sälja vidare och/eller aldrig stadigvarande bott i byggnaden.

MOHV SAFE Gold/Silver Dolda fel-försäkring

Det finns en försäkringsnivå på dolda fel-försäkringen MOHV SAFE Gold/Silver som bokas av din mäklare tillsammans med beställningen av besiktningen via OBM Gruppen.

MOHV SAFE Gold/Silver Dolda fel-försäkring
Högsta ersättningsbelopp 1 000 000 kr.
Beloppsbegränsningar - övriga beloppsbegränsningar inom högsta ersättningsbeloppet.
• skäliga merkostnader max 50 000 kronor.
• skada på växtlighet och tomtmark i samband med åtgärdande av skada på byggnad max 50 000 kronor.
• skada på garage, carport, uterum samt altan max 100 000 kronor.
• skada på komplementsbyggnader max 100 000 kronor.
• skada på annan utanpåliggande konstruktion i anslutning till markplan max 50 000 kronor.
Försäkringen gäller inte för krav understigande 10 000 kr.
Gäller utan självrisk.
Försäkringstiden är 10 år för dolda-fel försäkringen från tillträdesdatum, respektive 6 månader för skyddet för självrisk- och åldersavdragsersättningen.
Omfattar besiktigad huvudbyggnad inklusive vidbyggt garage eller carport samt besiktigade komplementbyggnader (inte ekonomibyggnader).
Omfattar installationer av el, vatten och avlopp.
Besiktning av OBM Gruppen ska vara utförd senast 12 månader innan försäkring tecknas.
Försäkringen omfattar även ett skydd i form av en självrisk- och åldersavdragsersättning för vitvara och värmepump. Försäkringen lämnar ersättning för den självrisk och det åldersavdrag som säljare eller köpare drabbats av vid skada på vitvara eller värmepump, under förutsättning att det ersatts ur säljarens eller köparens villa- eller fritidshusförsäkring. Högsta ersättningsbelopp, oavsett antal skador, är 40 000 kronor.
Engångspremie för 10 år: 8 350 kr.

Bakgrund

OBM-gruppen

Vi är en av de största organisationerna i Sverige inom besiktningstjänster, och en av de få organisationer som finns rikstäckande.

Vi utför bl.a. överlåtelsebesiktningar, areamätningar, energideklarationer, skadeutredningar och radonmätningar.

Dessa tjänster utför vi både åt privatkunder och i samarbeten via fastighetsmäklare.

OBM Gruppen kännetecknas av bred kompetens och lång erfarenhet inom besiktningstjänster, fuktskador och inomhusmiljö. Personalen i vår organisation är professionella, pedagogiska och serviceinriktade. Kort sagt, vi har de bästa egenskaperna för att skapa en optimal kundupplevelse av vår tjänst.

OBM Gruppen AB, Generatorgatan 12, 195 60 Arlandastad
08-591 211 80, obmgruppen.se, info@obm.se, ekonomi@obm.se

MOHV har ett samarbete med OBM Gruppen och FUAB och erbjuder i samverkan tjänster inom besiktningstjänster och Dolda fel-försäkringar i samband med försäljning av fastigheter i Sverige.

MOHV SAFE Gold/Silver Dolda fel-försäkring

Vanliga frågor och svar

Skador

Försäkringsgivare:
Länsförsäkringar

Anmäl tillträdesdag

Det är mycket viktigt för försäkringens giltighet att du meddelar FUAB tillträdesdag så snart du vet om den.

*” anger obligatoriska fält

ÅÅÅÅ streck MM streck DD