Alla människor vill känna sig trygga, det är ett mänskligt basbehov. Försäkringar skapar trygghet. Att använda försäkringar för att förstärka ett kärnerbjudande gör att tryggheten förknippas med företagets eller kundens varumärke. Kunderna känner sig tryggare och just känslan av trygghet är viktig då vi människor ofta fattar emotionella beslut som vi efteråt försöker förklara rationellt. Vi fattar sällan helt rationella beslut, även om vi gärna vill tro det, därför är det känslan av trygghet vi eftersträvar.