Försäkringar skapar lojalitet genom att förmedla ett tydligt värde för individen, vilket gör kärnerbjudandet ännu mer intressant. För många branschorganisationer och fackförbund är medlemsförsäkringarna ofta en av de huvudsakliga medlemsnyttorna, ett av de viktigaste skälen till att över huvud taget vara medlem.
Det handlar om att paketera och anpassa försäkringarna efter målgruppen. Genom att göra detta på ett tydligt, relevant och kreativt sätt kan man vinna nya medlemmar, öka merförsäljning och korsförsäljning samt få medlemmen att vara medlem under en längre period. Om jag avslutar mitt medlemskap mister jag ju också försäkringen!