Det finns givetvis skillnader mellan affärsdrivande verksamheter och ideella organisationer, branschorgan och fackförbund. För ett företag handlar försäkringsprogrammen som ovan nämnts om att skapa lojalitet och extra intäkter. För de ideella organisationerna handlar försäkringarna istället om att kunna ge sina medlemmar bra medlemsförmåner. Ofta är försäkringar den tveklöst viktigaste förmånen och huvudanledningen till medlemskap. Därför lyfts försäkringar fram som en attraktiv förmån och blir då, även i verkligheten, ett verktyg som skapar lojalitet hos medlemmarna.

Vi arbetar med flera tjänster och verktyg som måste vara på plats för att försäkringsprogrammen skall bli framgångsrika;