Utöver en ökad lojalitet som indirekt genererar ökade intäkter, utgör ett försäkringsprogram en direkt intäktskälla för organisationen. Företag är vinstdrivande varför det för dem är naturligt, men medlemsorganisationer har dock ofta andra syften. En extra intäktskälla för dem syftar istället till att kunna täcka kostnader för administration och de omkostnader som krävs för att sköta medlemsförmånerna på ett professionellt sätt.