För att smidigt kunna kommunicera med slutkunder krävs en väl fungerande kundservice, systemstöd och administration. Våra kunder kräver idag olika grader av interaktivitet och vissa projekt är mer komplexa än andra. Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av försäkringsprogram – från flera av världens största försäkringsprogram till små lokala. Vi investerar regelbundet i effektiva IT-system och har en mycket kostnadseffektiv administration.

Vi erbjuder även anpassad försäljning mot slutkunderna, som kan vara dina medlemmar, anställda eller kunder. Försäljningen anpassas efter de behov som finns, det kan t ex vara alltifrån välkomstsamtal, merförsäljning, korsförsäljning eller försäljning för att motverka att kunderna försvinner.