Varför skapa ett försäkringsprogram?

Det finns flera nyttor du kan uppnå genom att skapa ett försäkringsprogram för era kunder, medlemmar och anställda;

Lojalitet

Försäkringar skapar lojalitet genom att förmedla ett tydligt värde för individen, vilket gör kärnerbjudandet ännu mer intressant. För många branschorganisationer och fackförbund är medlemsförsäkringarna ofta en av de huvudsakliga medlemsnyttorna, ett av de viktigaste skälen till att över huvud taget vara medlem.

Det handlar om att paketera och anpassa försäkringarna efter målgruppen. Genom att göra detta på ett tydligt, relevant och kreativt sätt kan man vinna nya medlemmar, öka merförsäljning och korsförsäljning samt förlänga livslängden på befintliga medlemmar. Om jag avslutar mitt medlemskap mister jag ju också försäkringen!

Extra intäktskälla

Utöver en ökad lojalitet som indirekt genererar ökade intäkter, utgör ett försäkringsprogram en direkt intäktskälla för organisationen. Företag är ju vinstdrivande varför det för dem är naturligt, men medlemsorganisationer har dock ofta andra syften. En extra intäktskälla för dem syftar istället till att kunna täcka kostnader för administration och de omkostnader som krävs för att sköta medlemsförmånerna på ett professionellt sätt.

Trygghet

Alla människor vill känna sig trygga, det är ett mänskligt basbehov. Försäkringar skapar trygghet. Att använda försäkringar för att förstärka ett kärnerbjudande gör att tryggheten förknippas med företagets eller kundens varumärke. Kunderna känner sig tryggare och just känslan av trygghet är viktig då vi människor ofta fattar emotionella beslut som vi efteråt försöker förklara rationellt. Vi fattar sällan helt rationella beslut, även om vi gärna vill tro det, därför är det känslan av trygghet vi eftersträvar.

Förmåner för kunder, medlemmar och anställda

Det finns givetvis skillnader mellan affärsdrivande verksamheter och ideella organisationer, branschorgan och fackförbund. För ett företag handlar försäkringsprogrammen som ovan nämnts om att skapa lojalitet och extra intäkter. För de ideella organisationerna handlar försäkringarna istället om att kunna ge sina medlemmar bra medlemsförmåner. Ofta är försäkringar den tveklöst viktigaste förmånen och huvudanledningen till medlemskap. Därför lyfts försäkringar fram som en attraktiv förmån och blir då, även i verkligheten, lojaliserande.

Vi arbetar med flera verktyg som måste vara på plats för att försäkringsprogrammen skall bli framgångsrika;

IT-system och administration

För att smidigt kunna kommunicera med slutkunder krävs ett väl fungerande systemstöd. Våra kunder kräver idag olika grader av interaktivitet och vissa projekt är mer komplexa än andra. Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av försäkringsprogram – från flera av världens största försäkringsprogram till små lokala. Vi investerar regelbundet i effektiva IT-system och har en mycket kostnadseffektiv administration.

Försäkringsprodukter

Försäkringarna är de lösningar vi använder för att bygga lojalitet och skapa extra intäkter. Vi utgår från befintliga försäkringsprodukter men anpassar dem efter respektive samarbetspartners målgrupper och deras behov. Vi vill ju inte att slutkunden skall erbjudas en produkt som erbjuds överallt och till vem som helst.

Försäkring är en gammal bransch och det finns få riktig nya produkter på marknaden, men det handlar om att anpassa försäkringen och att paketera den så att den blir attraktiv och unik för respektive målgrupp.

Vi är duktiga på att skapa försäkringslösningar, men den riktiga magin uppstår först när den kombineras med din kännedom om era kunders reella behov och förväntningar. Så, tillsammans har vi allt som behövs för att utveckla ett försäkringsprogram som dina kunder uppskattar – rätt produkt, vid rätt tillfälle och till rätt kostnad.