UNDER CONSTRUCTION

Vi bygger om vår webb. Snart tillbaka.

FUABs behandling av personuppgifter

FUABs behandling av personuppgifter Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) är en försäkringsförmedlare som utvecklar, förmedlar och hanterar gruppförsäkringar för organisationer och företag i Norden. Vi på FUAB värnar om alla människors …

Klagomålshantering

Är du inte nöjd med vår rådgivning? I första hand ska du då vända dig till din kundansvarige förmedlare eller dennes chef. Ofta är ett samtal det effektivaste sättet att reda ut eventuella missförstånd. Om du även efter …

Kontaktuppgifter

Box 380 44, 100 64 Stockholm
08-5200 5600
info@fuab.com