Vi är Gruppförsäkring | Förmedling | Lojalitet | Kundnöjdhet | Service | FUAB

Försäkringsutveckling AB, FUAB, startades ursprungligen 1991 i syfte att utveckla gruppförsäkringsbaserade lojalitetsprogram för stora organisationer och företag. Tillsammans med kunderna rönte vi stor framgång och 2007 köptes FUAB upp av den internationella försäkringsförmedlingskoncernen Aon. Nu, 2016, sluts cirkeln och FUAB återuppstår som Sveriges enda fristående försäkringsförmedlare med fokus på Gruppförsäkring..

Om oss Kontakt

Om oss

Vi finns till för att hjälpa organisationer och företag att stärka deras kunders och/eller medlemmars lojalitet, tillföra mervärden till deras erbjudande, öka försäljningen och tillsammans skapa en extra intäktskälla för våra kunder.

Vi har mångårig erfarenhet av lojalitetsprogram och är vana att verka i de flesta branscher. Vår kärnkompetens är dock gruppförsäkring och hur man utvecklar, lanserar och etablerar framgångsrika försäkringsprogram. Det vi behöver från dig är att du känner dina kunders, medlemmars eller anställdas behov och att du är engagerad i samarbetet kring försäkringar. Tillsammans har vi alla förutsättningar att lyckas!

Information, nyheter och kommentarer

Senaste nytt

Senaste nytt från gruppförsäkringsvärlden.

FUABs behandling av personuppgifter

FUABs behandling av personuppgifter Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) är en försäkringsförmedlare som utvecklar, förmedlar och hanterar gruppförsäkringar för organisationer och företag i Norden. Vi på FUAB värnar om alla människors …

Klagomålshantering

Om du inte är nöjd Är du inte nöjd med vår rådgivning? I första hand ska du då vända dig till din kundansvarige förmedlare eller dennes chef. Ofta är ett …